Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Czas na gruntowki - etap II

Obrazek

Rok 2014 był drugim z kolei, w którym Miejski Zarząd Dróg i Mostów prowadził szeroką akcję modernizacji dróg gruntowych w dzielnicach. Nową nawierzchnię zyskało kolejne kilkadziesiąt ulic niemal w każdym osiedlu Jaworzna.