Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Modernizacja oczyszczalni Jeleń Dąb

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Oczyszczalnia Jeleń Dąb jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego Jaworzna. Po latach eksploatacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w marcu 2014 r. rozpoczeło modernizację tego ważnego obiektu.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni i włączenie jej do drugiej części jaworznickiego projektu kanalizacyjnego, zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia pracuje nieprzerwanie od 20 lat i w swej obecnej postaci jest znacznie wyeksploatowana. Po drugie, większa ilość ścieków, która niebawem przypłynie do oczyszczalni z sześciu dzielnic (Ciężkowic, Pieczysk, Góry Piasku, Długoszyna, Warpia i Borów), musi zostać oczyszczona na prawidłowym poziomie, dostosowanym do zaostrzających się przepisów. Czyli ścieki wypływające z oczyszczalni do środowiska, w tym przypadku do rzeki Przemszy, muszą uzyskać odpowiednie parametry czystościowe i jakościowe.

Do końca 2015 r., oczyszczalnia Jeleń Dąb zyska nowy blask. Wykonana zostanie modernizacja części mechanicznej, obejmująca pompownię główną oraz separator piasku oraz remont i rozbudowa części biologicznej. Część biologiczna, zostanie zhermetyzowana, co ma zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Na tym samym poziomie utrzymana zostanie przepustowość oczyszczalni.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Jej wartość to ponad 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 26,3 mln zł. Dzięki tym działaniom oraz pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jaworznicka infrastruktura kanalizacyjna staje się szczelną i przyjazną dla środowiska inwestycją, która gwarantuje długoletnią eksploatację.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

***

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek, a rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej 20 lat temu. Układ technologiczny, o charakterze mechaniczno – biologicznym, zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę.