Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Prace drogowe w dzielnicach

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

W ramach akcji "Czas Na Dzielnice" Miejski Zarząd Dróg i Mostów, oprócz prac związanych z modernizacją dróg gruntowych, prowadzi także prace w osiedlach o zwartej zabudowie wielorodzinnej. Roboty polegają na poprawianiu jakości infrastruktury, z której na co dzień korzystają mieszkańcy. Ekipy remontowe zajmują się modernizacją chodników w osiedlach, remontami nawierzchni asfaltowych czy budową oświetlenia. Również wiaty przystankowe są wymieniane i ulepszane, poprzez montaż podświetlenia, ułatwiającego czytanie materiałów, znajdujących się w citylightach, oświetlając przy okazji przestrzeń wokół przystanków.

W roku 2015 duża część prac realizowana jest w Osiedlu Tadeusza Kościuszki. Kilka z ulic zostanie kompleksowo zmodernizowanych - poprzez remont ciągów pieszych w pierwszej kolejności i poprzez remont nawierzchni asfaltowych w drugiej kolejności. Ekipy remontowe prowadzić będą prace przy ul. Okrężnej, Bulgi, Gałczyńskiego, Szymanowskiego, Nałkowskiej oraz Rzemieślniczej. Wykonany zostanie także remont nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na ul. Nowej, na odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego.

Prace prowadzone będą także na Podłężu. Wśród nich: kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku remontu nawierzchni jezdni ul. Wilczej, na odcinku od nr 50 do ul. Piłsudskiego. Wyremontowany zostanie również kolejny odcinek ul. Wilczej od ul. Piłsudskiego do ul. Leśnej - tam, oprócz nakładki asfaltowej, w pierwszej kolejności wyremontowane zostaną chodniki. Tym samym cała ulica Wilcza na Podłężu zyska nowe oblicze. Ukończony już został remont chodnika przy ul. Ławczanej, który również był kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2014, kiedy to została wymieniona nawierzchnia asfaltowa na części jezdni.

Z kolei na Osiedlu Stałym prace, związane z rozbudową sieci przesyłowych, realizuje MPWiK i SCE. W związku z tym, prace MZDiM przewidziane dla tego osiedla ogranicza się do remontu ul. Armii Krajowej wzdłuż garaży i przy skrzyżowaniu z ul. Klonową.

Prace dotyczące rewitalizacji osiedli zakończyły się już w Osiedlu Gagarina w Szczakowej. Wykonany tam został kompleksowy remont chodników, wraz z przebudową zatoki autobusowej przy tym osiedlu. W roku 2014 wykonano tam nową nawierzchnię asfaltową na wszystkich osiedlowych ulicach oraz zbudowano na miejscu drogi gruntowej nowy ciąg jezdny wokół osiedla. Już niebawem rozpocznie się także przebudowa nawierzchni ul. Wandy, na odcinku od ul. Stojałowskiego do bloku nr 56.

Modernizacja gruntówek

Miejski Zarząd Dróg i Mostów kontynuuje także w 2015 r. prace związane z modernizacją dróg gruntowych w osiedlach. Pracownicy, którzy zakończyli remont w jednej części miasta, przenoszeni są na kolejne odcinki potrzebujące modernizacji, dzięki czemu prace szybko posuwają się do przodu. Nowe nawierzchnie asfaltowe zyskało w tym roku szereg dróg m.in. na Pieczyskach, Dąbrowie Narodowej i na Borach

Efekty robót w dzielnicach, wykonywanych przez MZDiM, prezentowane są na stronie internetowej: http://www.mzdim.jaworzno.pl/czas-na-dzielnice/.