Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Planty Jaworznickie

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

W maju 2011 r. miasto rozstrzygnęło konkurs na tzw. Planty Jaworznickie. W zwycięskiej pracy, w rejonie mającego powstać Centrum Handlowego na terenie po byłym szybie Kościuszko, zaplanowano m.in. ogród botaniczny, skate park, place zabaw, oczka wodne oraz park linowy.

W uzasadnieniu werdyktu członkowie sądu konkursowego, w skład którego wchodzili uznani architekci, napisali: Nagroda została przyznana za czytelną i spójną koncepcję dla całości obszaru opracowania i jej powiązanie z miastem. Wysoko oceniono ideę osi kompozycyjnej założenia oraz alternatywnego ciągu komunikacyjnego, pozwalającego na łatwy dostęp do terenu. Za właściwe uznano decyzje projektowe dla kładki i oczka wodnego, dobre i atrakcyjne zlokalizowanie amfiteatru oraz atrakcyjną formę masztów parku linowego.

Na projekt nie udało się pozyskać zewnętrznego finansowania, dlatego projekt postanowiono realizować ze środków własnych miasta etapami.

Jesienią 2013 r. na terenie "Kościuszki", przy wcześniej wytyczonych alejkach, nasadzano ponad 200 drzew i ponad 2,5 tysiąca krzewów. Teren został także otoczony siecią nowych latarni, a pod ziemią znalazła się instalacja wodna, dzięki której będzie można podlewać zieleń.

W 2014 roku na terenie plant stanęły ławeczki i kosze na śmieci. W pobliżu pojawiła się także zabytkowa platforma kolejowa przekazana przez spółkę Tauron. W kolejnych etapach planowane jest także położenie nawierzchni na ścieżkach i wykonanie stawu.