Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Miasto Twarzą do Autostrady - Etap V

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Miasto Twarzą do Autostrady to największy w historii Jaworzna projekt drogowy.

Jego głównym celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przejazdu przez miasto, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta przez umożliwienie łatwego, szybkiego i bezkolizyjnego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 oraz wzmocnienie układu drogowego śródmieścia. Całkowity koszt projektu to około 400 milionów złotych.

Pierwszym elementem V etapu MTdA była budowa nowego przejścia podziemnego w rejonie targowiska "Manhattan" na Leopoldzie. Wykonano ponadto drogi serwisowe i parkingi wokół Manhattanu oraz łącznik ul. Grunwaldzkiej z ul. Piekarską.

Aktualnie trwa kolejna faza V etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady, która polega na budowie nowego, dwujezdniowego odcinka drogi o długości 1,3 km - od przejścia podziemnego na Osiedlu Stałym do wjazdu pod Urząd Skarbowy - wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, deszczowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Istniejąca droga nie nadawała się do remontu, ponieważ jej konstrukcja nie miała wystarczającej nośności. Nowa będzie wykonana zgodnie ze współczesnymi normami i z najwyższej jakości materiałów. Pojawią się dodatkowe pasy dla skręcających, zmiennoczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Szczakowską oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Remontowane jest także przejście podziemne na Osiedlu Stałym.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2012 r.