Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Miasto Twarzą do Autostrady - Etap III

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Miasto Twarzą do Autostrady to największy w historii Jaworzna projekt drogowy.

Jego głównym celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przejazdu przez miasto, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta przez umożliwienie łatwego, szybkiego i bezkolizyjnego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 oraz wzmocnienie układu drogowego śródmieścia. Całkowity koszt projektu to około 400 milionów złotych.

Cały III etap projektu MTdA ma 5 kilometrów i połączył ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu z ul. Grunwaldzką w Osiedlu Stałym.  Jest to dwujezdniowa, czteropasmowa droga o nawierzchni autostradowej.

W ramach III etapu projektu MTdA najpierw powstał odcinek dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu o długości 2,7 km. Każda jezdnia ma dwa 3,5 metrowe pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości 2 m. Skrzyżowania są przystosowane do ruchu pojazdów ponadgabarytowych. Obwodnica Dąbrowy Narodowej została poprowadzona całkowicie poza obszarem zabudowanym, dlatego nie ma na niej ani jednego przejścia dla pieszych. Z tego samego powodu nie zainstalowano ekranów akustycznych.

W 2011 roku w ramach III etapu MTdA całkowicie zmienił się przebieg dróg w Osiedlu Stałym - zamiast ronda powstało rozbudowane skrzyżowanie o dużej przepustowości. Osiedle zyskało także wyremontowany przystanek autobusowy i dodatkowy kompleks przystanków w rejonie kręgielni. Dodatkowo na przystankach pojawiły się interaktywne tablice, które informują pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów, a także o ewentualnych opóźnieniach.

Ulica Wojska Polskiego w całości została rozebrana, a w jej miejscu powstał trzykrotnie szerszy odcinek dwujezdniowy z pasami awaryjnymi. Nowa droga obsługuje scalone tereny między ul. Katowicką a Wojska Polskiego.