Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Miasto Twarzą do Autostrady - Etap IV

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Miasto Twarzą do Autostrady to największy w historii Jaworzna projekt drogowy.

Jego głównym celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przejazdu przez miasto, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta przez umożliwienie łatwego, szybkiego i bezkolizyjnego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 oraz wzmocnienie układu drogowego śródmieścia. Całkowity koszt projektu to około 400 milionów złotych.

IV etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady obejmował modernizację ulicy Grunwaldzkiej wraz z budową rond na skrzyżowaniach z ulicami Nowo-Kolejową i Królowej Jadwigi oraz ul. Pocztową, budowę ulicy Nowo-Grunwaldzkiej oraz Nowo-Kolejowej, przebudowę fragmentów ulic Paderewskiego, Królowej Jadwigi, Pocztowej, przebudowę skrzyżowań z ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza, Matejki, Zieloną, Zacisze i Olszewskiego.

W ramach IV etapu MTDA powstały dwa nowe ronda. Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi, Grunwaldzkiej i Nowo-Kolejowej zaprojektowano jako małe rondo o trzech wlotach. Celem budowy było skierowanie ruchu na obwodnicę śródmieścia. Dla usprawnienia ruchu, drugie rondo powstało w rejonie budynku Urzędu Miejskiego na skrzyżowaniu z ulica Pocztową.

Istotną zmianą w centrum miasta jest wprowadzenie dwóch przesiadkowych kompleksów przystanków komunikacji publicznej - na placu po Szybie Kościuszko oraz w rejonie głównego budynku Urzędu Miejskiego. Pomiędzy rondem a skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza powstało centrum przesiadkowe – układ rozbudowanych zatok autobusowych oraz przejście podziemne dla pieszych. Natomiast w rejonie ronda przy budynku Urzędu Miejskiego na skrzyżowaniu z ul. Olszewskiego powstały obustronne zatoki autobusowe.

Projekt jest nastawiony na kameralizację ruchu w śródmieściu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej. Poszerzone zostały chodniki oraz powstały odcinki ścieżek rowerowych, które stanowią zaczątek całego układu tras rowerowych rozprowadzających ruch do pozostałych osiedli.