Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Przebudowa dróg lokalnych

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Jaworznie powstały dwie drogi:

  • Nowy ślad ul. Św. Wojciecha, który zastąpił drogę biegnącą przez wiadukt drogowy nad kamieniołomem Sodowa Góra - łączny koszt budowy wyniósł 7,6 mln złotych, z czego 3 mln zł stanowiła dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oprócz drogi, powstała także biegnąca wzdłuż jezdni ścieżka rowerowa oraz rondo w rejonie kamieniołomu.
     
  • Odcinek ul. Młynarskiej od ronda przy ul. Chopina do ul. Matejki. Droga ta pozwoliła skrócić dojazd do Śródmieścia mieszkańcom osiedla Azot oraz umożliwiła szybki i łatwy dojazd do obwodnicy południowej. Zaopatrzona jest również w drogę rowerową i obsługuje m.in. osiedle TBS, które powstało na działkach przyległych do drogi. Łącznik kosztował 2,4 mln zł, z czego Gmina zapłaciła tylko połowę kosztów - 1,2 mln zł.