Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Obwodnica północna

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

W 2010 r. miasto zakończyło realizację pierwszych dwóch etapów Obwodnicy Północnej - od ul. Krakowskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. W ramach inwestycji powstało półtora kilometra nowej drogi, takiej samej długości asfaltowa ścieżka rowerowa, pięć skrzyżowań zwykłych i jedno rondo.

Głównym motywem powstania Obwodnicy Północnej była dalsza przebudowa układu komunikacyjnego w śródmieściu, która ma w przyszłości wyeliminować ruch pojazdów w rynku. Nowa droga, biegnąca od ulicy Krakowskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, umożliwia sprawną komunikację pomiędzy centrum a północnymi dzielnicami miasta.

Częścią projektu była także budowa prawie trzech kilometrów kanalizacji sanitarnej i kolektora deszczowego Wąwolnica, który pozwala odwodnić już istniejące i powstające w przyszłości drogi we wschodniej części śródmieścia. Wykonany kompleksowy układ kanalizacji stworzył swoisty szkielet, do którego w przyszłości będzie można odprowadzać ścieki z poszczególnych ulic. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie mogło także przechwycić i skierować do oczyszczalni ścieki z bloków znajdujących się przy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej.