Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Elektryzujące Jaworzno

Obrazek

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej, ukierunkowanej na promocję inwestycyjną i gospodarczą Jaworzna. Kampania realizowana jest w kraju oraz zagranicą, wykorzystuje na wielką skalę nowe media, a szczególnie narzędzie nowej komunikacji elektronicznej – Internet, przy jednoczesnym wsparciu tradycyjnych form promocji.

Głównym celem kampanii "Daj się wciągnąć" jest pokazanie głównych atutów Jaworzna z punktu widzenia potencjalnego inwestora, na którego w Jaworznie czeka ponad 100 hektarów gotowych terenów inwestycyjnych.

Kampania promocyjna potrwa od września do listopada 2012 r.

Projekt "Elektryzujące Jaworzno - promocja potencjału inwestycyjnego miasta" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Budżet kampanii wynosi 1,2 mln zł.

Więcej na projektu można dowiedzieć się na stronie http://www.invest-in-jaworzno.pl