Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Nowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie składa się z trzech brył oraz dwóch kiosków podkreślających linię zabudowy i osie kompozycyjne. Powierzchnia całkowita obiektu to ponad 3 tys. m2, kubatura – ponad 14 tys. m3.

Koncepcja obiektu opiera się na zasadzie biblioteki otwartej o wolnym dostępie użytkownika do książek, informacji elektronicznych i drukowanych. Budynek główny biblioteki ma cztery kondygnacje, w tym jedna podziemną. Obiekt ma wielkie otwarte przestrzenie łatwo dostępne dla użytkowników - praktycznie nie ma korytarzy i drzwi utrudniających dostęp do poszczególnych działów biblioteki. Przestrzeń kształtowana jest odpowiednim układem sprzętu i mebli bibliotecznych. Ważną rolę estetyczną odgrywa widoczna przez ogromne szyby zieleń drzew otaczających budynek. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie pozwoliła zrealizować kilka celów. Powstał nowy gmach, w którym pomieściły się rozproszone dotychczas zbiory oraz oddziały nowych technik komunikacji. Powstała nowa, ważna przestrzeń integracji kulturalnej w centrum miasta, aktywnie korzystająca z nowoczesnych technik i walorów obiektu. Odzyskano także budynek dla potrzeb Muzeum Miasta Jaworzna, który po modernizacji, wraz z budynkiem biblioteki, stworzy zespół obiektów kultury w śródmieściu.

Biblioteka rozpoczęła działalność w nowym budynku 29 września 2007 r.

Całkowity koszt budowy to prawie 20 mln zł, z czego 13 mln zł to dofinansowanie unijne przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego.