Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Program FOKS

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Jaworzno w 2008 roku postanowiło wziąć udział w międzynarodowym projekcie badawczym FOKS. Przedsięwzięcie miało wykorzystywać nowatorskie metody badań wód podziemnych, powierzchniowych i gruntu oraz destrukcji zanieczyszczeń.

FOKS okazał się strzałem w dziesiątkę. W trzy lata udało się zlokalizować wszystkie miejsca składowania odpadów poprodukcyjnych, rozpoznać ryzyko środowiskowe oraz wskazać technologię powstrzymania emisji zanieczyszczenia.

Plan rozbrajania jaworznickiej eko-bomby podzielony został na trzy fazy. Biorąc pod uwagę, że odpady zostały zdeponowane w dolinie rzecznej i cały czas są przemywane wodami gruntowymi i deszczowymi, w pierwszym etapie należy odciąć dopływ wód do bryły zanieczyszczenia i odizolować źródła skażenia.

Kolejna faza to oczyszczanie wód odciekowych - należy przejąć nad nimi kontrolę, ująć je w szczelny system i skierować do oczyszczalni. Ostatni etap to sukcesywne oczyszczanie całego terenu składowiska z dostosowaniem metod naprawczych do poszczególnych jego fragmentów. Już pod koniec 2010 r. w ramach FOKS-a w Jaworznie testowana była nowatorska i, jak się okazało, bardzo skuteczna technologia oczyszczania skażonego gruntu. W wyniku opracowanego przez partnerów z Czech procesu neutralizacji chemikaliów powstaje substancja wolna od toksyn oraz bezpieczne paliwo w postaci bryłek węglowych, które można wykorzystać np. w elektrowni.

Projekt FOKS dał diagnozę i receptę na rozwiązanie problemu składowiska odpadów niebezpiecznych w Jaworznie. Aby jednak przejść do fazy realizacji, trzeba uporać się z jeszcze jedną, aktualnie największą przeszkodą - polskim prawem.