Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Miejska Sieć Szerokopasmowa

Obrazek
Realizacja projektu, w ramach zadania pn. "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno”, pozwoli na doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do dzielnic zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym. W Jaworznie problem ten dotyczy szczególnie osiedli peryferyjnych, położonych w sporej odległości od Śródmieścia. Firmy komercyjnie nie chcą tam doprowadzać Internetu, bo ze względu na duże koszty inwestycji nie jest to opłacalne.
 
Sytuacja zmieni się po wybudowaniu nowej sieci. Kable światłowodowe będą sięgały praktycznie do każdej dzielnicy. Zadaniem prywatnych operatorów będzie doprowadzenie Internetu do mieszkańców na odcinku tzw. ostatniej mili, w praktyce to ostatnie kilkadziesiąt metrów. Realizacja projektu pozwoli również na większą aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny objęte wykluczeniem cyfrowym, m.in. dzięki możliwościom pracy i nauki zdalnej z wykorzystaniem Internetu.
 
W ramach realizowanego przedsięwzięcia podłączamy ponad 30 szkół i przedszkoli, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, część obiektów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu i Zakładu Lecznictwa Otwartego oraz inne jednostki pożytku publicznego.
 
Ponad 70% kwoty jaką wydamy na projekt pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W sumie cała inwestycja będzie kosztowała ponad 10,7 mln zł, a z kasy miasta wydamy niecałe 3 mln.
 
Poglądową strukturę sieci szerokopasmowego Internetu wraz z wykazem jednostek, które zostaną podłączone do systemu można obejrzeć na Internetowym Planie Miasta, w profilu Sieć Szerokopasmowa, na stronie www.jaworzno.pl lub msiot.um.jaworzno.pl.