Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Innowacyjne J@worzno

Obrazek

Innowacyjne J@worzno to projekt, dzięki któremu w ramach wdrażania Miejskiego Systemu Informacji o Terenie miasto zyskało m.in. zupełnie nowy portal dla inwestorów oraz interaktywną mapę. Innym ważnym elementem programu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie jaworznickiej Policji w lokalizatory GPS. System funkcjonuje od początku lutego 2012 r.

W ramach projektu gmina kupiła i przekazała Komendzie Miejskiej Policji w sumie 32 lokalizatory GPS - 18 zamontowano w radiowozach, a 14 jest na wyposażeniu patroli pieszych.

Funkcjonariusze otrzymali także dwa komputery stacjonarne, na których można korzystać z aplikacji współpracującej z GPS-ami oraz Miejskiego Systemu Informacji o Terenie. Program do obsługi lokalizatorów został dostosowany do wymogów stawianych przez Komendę Wojewódzką Policji w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony przesyłanych danych.

Wartość całego projektu pn. "Innowacyjne J@worzno - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną" wyniósł niemal 1,6 mln zł. Koszt wdrożenia systemu GPS-ów wyniósł natomiast 70 tys. zł.

Na realizację przedsięwzięcia miasto pozyskał blisko 1,3 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.