Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Gospodarcza Brama Śląska

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Gospodarcza Brama Śląska to projekt realizowany od 2006 roku na trenie czterech miast: Jaworzna, Sosnowca, Czeladzi i Będzina. Jego budżet przekracza 47 mln euro, z czego 40 mln euro to dofinansowanie unijne pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W Jaworznie w latach 2009-2010 dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków Unii Europejskiej zaktywizowano gospodarczo obszar po byłym szybie Kościuszko w centrum miasta. W ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska wybudowano także drogę przez hałdę Piłsudski pomiędzy ulicą Reja a Trasą Śródmiejską. Zadanie, realizowane przez firmę Strabag, warte było ponad 12 mln zł z czego ponad 8,5 mln zł (70 proc.) stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Od czerwca 2011 r., firma Drogopol realizowała kontrakt na wykonanie infrastruktury drogowej na kolejnym obszarze poprodukcyjnym zlokalizowanym w tzw. Strefie Jan Kanty przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 25 ha. Wybudowana droga na przedłużeniu ul. Szczakowskiej będzie w efekcie osią komunikacyjną dla obszarów inwestycyjnych znajdujących się na obszarze byłej kopalni. Inwestycja ta zakończyła się w 2012 r.

W tym samym roku rozpoczęto także budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej w obszarze objętym scaleniem gruntów w rejonie ulic Orzeszkowej, Elektryków i Wojska Polskiego (Strefa Przemysłowa). Inwestycja ta ułatwi zagospodarowanie działek gruntowych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjno-usługową i pozwoli na wykreowanie, w tym obszarze nowej przestrzeni aktywności gospodarczej o szacunkowej powierzchni 15 ha.