Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Miasto Twarzą do Autostrady - Etap II

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Miasto Twarzą do Autostrady to największy w historii Jaworzna projekt drogowy.

Jego głównym celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przejazdu przez miasto, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta przez umożliwienie łatwego, szybkiego i bezkolizyjnego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 oraz wzmocnienie układu drogowego śródmieścia. Całkowity koszt projektu to około 400 milionów złotych.

II etap projektu polegał na budowie Trasy Śródmiejskiej od Leopoldu do ul. Olszewskiego. Trasa Śródmiejska została oddana do użytku 1 grudnia 2008 r. Jest to trzykilometrowy odcinek drogi, który biegnie po śladzie dawnego toru kolejowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstała obwodnica centrum miasta oraz główny węzeł drogowy śródmieścia Jaworzna - z ulicami Kolejową-Moniuszki.

Droga została zbudowana w taki sposób, że jej konstrukcja jest przygotowana na przyjęcie pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony. Taka wytrzymałość ma być gwarancją długoletniej jakości. Trasa pozwala na bezpieczny przejazd przez centrum miasta z dozwoloną prędkością 70 km/h.

W ramach II etapu wyburzono istniejące wiadukty nad ulicą Kolejową w Pszczelniku, w miejscu wąskiego wiaduktu kolejowego powstał wiadukt drogowy o rozpiętości 17 metrów.