Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

adres Jaworzno, ul. Krakowska 9

telefon 32 614 23 00

fax 32 614 23 10

www www.mzdim.jaworzno.pl