Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Placówki oświatowe w Jaworznie

Obrazek

W Jaworznie funkcjonuje 17 Przedszkoli Miejskich, 16 Szkół Podstawowych, 12 Gimnazjów i 9 Szkół Ponadgimnazjalnych.

Oprócz tego działalność prowadzi Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradnio Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.