Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zawody

System współzawodnictwa sportowego dla wszystkich typów szkół w ramach programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej oparty jest na następujących szczeblach:

  • zawody szkolne (klasowe, międzyklasowe)
  • zawody miejskie (międzyszkolne)
  • zawody rejonowe (Sosnowiec — Jaworzno)
  • zawody wojewódzkie

ZAWODY MIEJSKIE - odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych opracowanego przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jaworznie.

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach reprezentują miasto w zawodach rejonowych i wojewódzkich.

W kalendarzu zawodów miejskich znajdują się te dyscypliny sportowe,
w których przeprowadzane są zawody wojewódzkie proponowane przez Śląski Szkolny Związek Sportowy oraz inne uzgodnione przez Zarząd MSZS w Jaworznie.