Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

Albert Einstein

Zawód nauczyciela nierozerwalnie wiąże się z samokształceniem. Należy mieć świadomość faktu, że kto naucza innych musi w aktywny i systematyczny sposób uczestniczyć w tym procesie. Doskonalenie ma służyć rozwojowi nas samych, a co przez to idzie, naszej pracy. Wchodzenie na wyższy szczebel drabiny edukacji wymaga od nas nauczycieli znalezienia wzorów metodycznych, krytycznej refleksji nad własną pracą, samodoskonalenia, samokontroli i innowacyjności w działaniu.

Stymulowanie rozwoju zawodowego nauczycieli jest istotnym elementem mojej pracy. Doskonalenie zawodowe, jego formy i tematyka, uwzględniać będzie Państwa staż pracy, specjalizację oraz specyficzne potrzeby.

W kwietniu 2014 roku przeprowadziłem wśród nauczycieli wychowania fizycznego z terenu miasta Jaworzna ankietę potrzeb, by optymalnie zorganizować warsztat pracy doradcy metodycznego, dostosować ofertę szkoleniową do Państwa potrzeb oraz ustalić formy współpracy. (wyniki ankiety) Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertę edukacyjną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach - www.womkat.edu.pl.

ze sportowym pozdrowieniem
Kowalski Mariusz