Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

WF na 100%

Celem Akcji pn. "WF na 100 %" jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego; motywowanie nauczycieli do przeprowadzania ciekawych, atrakcyjnych i zgodnych z oczekiwaniami uczniów lekcji wychowania fizycznego; popularyzacja aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego, wzmocnienie wśród uczniów postawy dbałości o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienia związku pomiędzy aktywnością fizyczną i zdrowiem.

Organizatorami akcji są: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie, Doradca metodyczny z wychowania fizycznego w Jaworznie oraz Sanepid Jaworzno.

II edycja akcja trwa od 1 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Do rywalizacji zgłosiło się siedem jaworznickich gimnazjów.