Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Kultura w Jaworznie

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Działalność kulturalna w Jaworznie to przede wszystkim koncerty i widowiska, festyny miejskie oraz propozycje kulturalne bardziej elitarne, organizowane w miejscach kameralnych - w salach teatralnych i galeriach.

Wiele wydarzeń zostało już na stałe wpisanych w kalendarz miejskich imprez kulturalnych. Należą do nich: Koncert Noworoczny, Dni Muzyki "Jeunesses Musicales", Spotkania Teatralne, Festiwal Energii, Dni Jaworzna, Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży "Jawor", Noc Świętojańska, Pożegnanie Lata czy Dożynki Miejskie.

Działalnością kulturalną zajmują się także liczne stowarzyszenia, parafie, szkoły, kluby i świetlice, gdzie prężnie działają zespoły artystyczne i koła zainteresowań.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. W związku z tym Gmina Jaworzno powołała do życia sześć samorządowych instytucji kultury, które prowadzą działalność kulturalną w mieście:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

To jaworznickie multimedialne centrum edukacji, kultury i informacji wspierające aktywność mieszkańców w zdobywaniu wiedzy, kompetencji i samorealizacji. Placówka z przyjazną przestrzenią i klimatem, otwarta na potrzeby społeczeństwa Jaworzna. Biblioteka znana i ceniona w regionie i w kraju.

2. Muzeum Miasta Jaworzna.

Zadaniem muzeum jest ochrona oraz gromadzenie dóbr kultury, pamiątek historycznych, dokumentacja i konserwacja oraz katalogowanie muzealiów. Podstawą działalności jest organizowanie wystaw stałych i czasowych, działalność dydaktyczna, edukacyjna, wydawnicza i popularyzatorska. Muzeum jest również instytucją animującą zjawiska i wydarzenia kulturalne.

3. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

To największa instytucja kultury w Jaworznie. Działalność kulturalna MCKiS to przede wszystkim liczne imprezy cykliczne, które od lat cieszą się niemałą popularnością wśród mieszkańców Jaworzna, jak również miast ościennych. Organizuje turnieje tańca, koncerty uczniów szkoły muzycznej, wieczory autorskie, festyny rodzinne. Przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu prężnie działa Amatorski Ruch Artystyczny.

4. „Archetti” - Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna - instytucja artystyczna.

"Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna to Samorządowa Instytucja Kultury powołana przez Radę Miasta w 2010 roku. Dzięki inicjatywie Marzenny Synowiec, która w 2007 roku zebrała młodych, zdolnych entuzjastów, Orkiestra wystąpiła z wieloma koncertami między innymi w Austrii, Belgii, Niemczech i w Polsce. "Archetti" to grupa młodych artystów, w pełni oddanych muzyce, których energia, precyzja i witalność sprawiają, że koncerty w ich wykonaniu charakteryzują się wyjątkową, niepowtarzalną atmosferą i ujmują serca melomanów. O ich poziomie artystycznym świadczą zarówno nagrody i wyróżnienia, jak i recenzje uznanych w dziedzinie muzyki osobistości.

5. „eM Band” - Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna - instytucja artystyczna.

Orkiestra prowadzi działalność koncertową, reprezentując Jaworzno w kraju i za granicą. Współpracuje z instytucjami artystycznymi, bierze udział w festiwalach i wydarzeniach kulturalnych promując nasze miasto. Zamierza stworzyć w Jaworznie Festiwal Muzyczny, w którym będą brać udział artyści z Jaworzna oraz światowe muzyczne osobowości. Kształci i przygotowuje młodą publiczność do odbioru muzyki rozrywkowej. Prowadzi wszelkiego rodzaju współpracę artystyczną, koncertową i edukacyjną z młodzieżą uzdolnioną muzycznie. Pośredniczy w kontakcie z muzyką i jej twórcami. Utrzymuje wysoki poziom wykonawczy oraz promuje kulturę muzyczną.

6. Teatr Sztuk w Jaworznie - instytucja artystyczna.

Teatr Sztuk to miejsce rozwoju różnych rodzajów sztuk: teatru, muzyki, plastyki, tańca, sztuk medialnych i rzemiosł artystycznych, którego zadaniem jest aktywizowanie centrum Jaworzna. To również miejsce spotkań różnych grup społecznych, ludzi w różnym wieku, poprzez pracujące tu osobowości twórcze aktywnie edukujące młodzież i uczące świadomego uczestnictwa w kulturze.