Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Jaworzno Przyjazne Seniorom

24 maja 2018, 17:00, Miejska Biblioteka Publiczna

Jaworzno Przyjazne Seniorom

Jaworzno Przyjazne Seniorom

Ciekawe spotkania - Wieczór poetycki Alicji Dudek - spotkanie literackie

***

"Jaworzno Przyjazne Seniorom" to program przygotowany przez Urząd Miejski, którego zasadniczym celem jest poprawa jakości życia najstarszych mieszkańców naszego miasta. Zgodnie z założeniem, w wyznaczonych dniach tygodnia, odbywać się będą spotkania i zajęcia dedykowane seniorom z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i szeroko rozumianej aktywności.

Serdecznie zachęcamy do udziału w przygotowanych inicjatywach.