Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Od 10 maja 2018, 10:00 do 25 maja 2018, 13:00, Miejska Biblioteka Publiczna

Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do bibliotecznej Galerii ExLibris, w której od 10 maja br. prezentować będziemy pokłosie konkursu plastycznego pt. "Bajkowe postaci w trójwymiarze". Inicjatorem wydarzenia jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, działający w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne w Jaworznie. Ekspozycja w Bibliotece Głównej jest jednym z punktów lokalnych obchodów święta osób niepełnosprawnych, przedsięwzięcia odbywającego się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Jaworzna, któremu w roku bieżącym przewodzi hasło "Sztuka szansą na rozwój". Szczegółowy plan przedstawiamy na plakacie dołączonym do informacji.