Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Rekonstrukcja kolacji szbatowej w Muzeum Miasta

9 lutego 2018, 18:00, Muzeum Miasta Jaworzna

Rekonstrukcja kolacji szbatowej w Muzeum Miasta

Rekonstrukcja kolacji szbatowej w Muzeum Miasta

Zapraszamy mieszkańców do udziału w rekonstrukcji kolacji szabatowej, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w budynku Muzeum Miasta Jaworzna.
Rekonstrukcję poprowadzi Jarosław Banyś, prezes fundacji Or Chaim.

Przy zapalonych świecach i dźwiękach pieśni będzie można spróbować tradycyjnych potraw żydowskich i przez chwilę utożsamić się z kulturą mniejszości, która przed laty współtworzyła krajobraz naszego miasta.

Spotkanie koordynuje Barbara Stanek tel: (032) 618 19 53.

Ilość miejsc ograniczona, rezerwacja e-mail: klementyna.sliz@muzeum.jaw.pl lub telefonicznie 501 45 26 97. Cena biletu 25 zł, wpłata gotówką na portierni lub na konto muzeum.