Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

"Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu"

Od 7 grudnia 2017, 09:30 do 7 grudnia 2017, 15:30, Muzeum Miasta Jaworzna

Konferencja Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu

Konferencja "Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu"

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do udziału w III ogólnopolskiej konferencji naukowej "Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu". Konferencja odbędzie się w czwartek, 7 grudnia 2017 roku w godzinach: 9.30-15.30 w siedzibie Muzeum przy ul. Pocztowej 5. Wstęp bezpłatny.

Celem konferencji jest ukazanie dziedzictwa kulturowego oraz odrębności rozwoju historycznego Jaworzna i pobliskich terenów określanych mianem pogranicza śląsko-małopolskiego, które przez wieki rozwijały się na styku różnych kultur i organizmów państwowych. Poruszona tematyka będzie oscylować wokół zagadnień materialnego, niematerialnego i naturalnego dziedzictwa miasta i regionu, ochrony dziedzictwa oraz edukacji regionalnej. Szczegółowe informacje znajdują się wz załączonym planie konferencji.

Obrazek
Obrazek