Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działo się: 7 maja 2020

Aktualności

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 29

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 29/. +

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Szkoła Podstawowa nr 18 otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 56 tys. zł na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. +

Biblioteka w Jaworznie - na podium!

Ogłoszono wyniki działalności samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego. W tegorocznym rankingu, po raz szósty, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zajęła I miejsce w kategorii powiaty grodzkie. +

Mieszkanie za remont - trwa weryfikacja wniosków

W ramach IV edycji programu Mieszkanie za remont do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wpłynęło 200 wniosków o wynajem gminnego mieszkania w zamian za jego remont. Wnioski są teraz weryfikowane pod względem warunków zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

PSZOK - zmiana godzin pracy

Od 27 kwietnia został ponownie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. Od poniedziałku, 11 maja, zmienią się godziny pracy Punktu. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. +

Ostrzeżenie konsumenckie - chwilówki

Miejski Rzecznik Konsumentów w Jaworznie przypomina - konsumencie, chcesz wziąć chwilówkę? Pamiętaj: +

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do śledzenia relacji "na żywo" z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja będzie odbywała się w trybie zdalnym. +