Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działo się: 6 maja 2020

Aktualności

Miesiąc oddziaływania ATOM-u w obszarze gospodarki

Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców został uruchomiony miesiąc temu. W tym czasie realne wsparcie otrzymały zarówno instytucje, służby i organizacje społeczne, jak i osoby indywidualne i przedsiębiorstwa. +

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 28

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 28/. +

Miejskie przedszkola i żłobki mogą zostać otwarte od 18 maja

Informujemy, że miejskie przedszkola i żłobek zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. W zapowiadanym etapie przygotowawczym, nad zasadami dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, pracuje specjalny zespół - pod kierunkiem Wydziału Edukacji - z udziałem m.in. dyrektorów miejskich przedszkoli i żłobka. +

Informacja ZUS: Wniosek o emeryturę czy rentę możesz złożyć później

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę lub rentę, jednak z różnych przyczyn nie będziesz mógł lub nie chcesz tego zrobić w okresie trwania epidemii? Możesz zrobić to później, a okres ten będzie zaliczony.  Wystarczy, że wniosek w tej sprawie zgłosisz najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii. +

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 7 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. +

100 lat Pani Józefy!

5 maja do grona długowiecznych Polaków dołączyła kolejna jaworznianka - pani Józefa Bobula. Ze względu na szczególne okoliczności – stan epidemii wprowadzony w Polsce , Prezydent Miasta Paweł Silbert przekazał solenizantce życzenia i upominek listownie. +