Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 8 czerwca 2018

Aktualności

"Jaworzno Przyjazne Seniorom" - czerwiec

Trwa kolejny miesiąc zajęć i atrakcji dla jaworznickich seniorów w ramach programu "Jaworzno Przyjazne Seniorom". Na najstarszych jaworznian czekają zajęcia sportowe, warsztaty i premiera kinowego hitu, który będzie można obejrzeć 26 czerwca w Teatrze Sztuk. +

10-lecie JUTW

W Teatrze Sztuk w piątek, 8 czerwca br. odbyły się uroczyste obchody 10 - lecia Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gratulacje za lata pracy i zaangażowanie w życiu seniorów w mieście złożył na ręce prezes JUTW Krystyny Łaźni, Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. +

Plany miejscowe "Sfera południe" oraz rejon ul. Wandy

Do 15 czerwca 2018 r. można składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe" oraz w rejonie ul. Wandy, które będą sporządzane w granicach zaznaczonych na mapkach poniżej. Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, pocztą lub elektronicznie. +

"Dobry Start" - wnioski online od 1 lipca

300 złotych - tyle wynosi świadczenie "Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów. Wnioski online można składać od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. +