Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 24 maja 2018

Aktualności

Światowy Dzień Inwalidy 2018

Wzorem ubiegłych lat, jaworznicki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował w mieście obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy. W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl. +

Kolejny publiczny żłobek w mieście!

Władze miasta nie zwalniają w polepszaniu warunków życia mieszkańcom. Przyjęty program "Jaworzno Wspiera Rodziny" w szybkim czasie zyskał bardzo mocne fundamenty. Decyzją prezydenta Pawła Silberta skierowano pakiet uchwał "żłobkowych" i poczyniono starania o uzyskanie dofinansowań z zewnątrz. +

Spotkanie prezydenta w Śródmieściu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Prezydenta Pawła Silberta z mieszkańcami Jaworzna pn. "Piękniejsze Jaworzno, piękniejsze dzielnice". Najbliższe - dla mieszkańców Centrum, Pańskiej Góry, Skałki, Osiedla Tadeusza Kościuszki, Osiedla Górniczego, Azot i Starej Huty - odbędzie się w poniedziałek, 28 maja o godz. 17.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. +

Już po raz czwarty cena wody bez zmian

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 12 marca br. złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach nowy wniosek taryfowy. Przygotowany dokument taryfowy, został pozytywnie przyjęty przez regulatora rynku usług wodnych. Zatwierdzona na okres 3 lat i obowiązująca od 22 maja br. na terenie Jaworzna taryfa, utrzymuje cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na obecnym poziomie. +

35-tka "Jaworznianek"

W środę, 22 maja br., 35-lecie istnienia obchodził zespół śpiewaczy "Jaworznianki". Życzenia dalszych lat działalności złożył zebranym Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. +

GEOsfera przykładem dobrych praktyk

W środę, 23 maja 2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Spotkanie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostały zaprezentowane zagadnienia związane z upowszechnianiem wiedzy o istocie i roli ochrony dziedzictwa geologiczno-górniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. W konferencji brali udział przedstawiciele rządu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas spotkania skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach poświęconych nowoczesnej edukacji w zakresie nauk o Ziemi - zarówno związanych z kształceniem na poziomie uniwersyteckim i zawodowym, jak i z edukacją pozaformalną, gdzie jaworznicka GEOsfera była przedstawiona jako przykład dobrych praktyk. +

Imprezy

Jaworznicki Budżet Obywatelski 2019

- spotkanie informacyjne - Pechnik, Podwale, Warpie +

Jaworzno Przyjazne Seniorom

- "Naukowe czwartki" - spotkanie literackie +

"Wszystko przed nami"

- spotkanie z poetką Alicją Dudek +

Klub Filmowy

- najlepszy film braci Coen +

Sukces jest kobietą

- wystawa malarstwa Natalii Jankowskiej-Urant +

Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

- wystawa pt. "Bajkowe postaci w trójwymiarze" +