Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 27 marca 2018

Aktualności

Żłobek i dopłaty od września

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwały wchodzące w skład pakietu uchwał „żłobkowych”. Tym samym, zgodnie z propozycją Prezydenta Pawła Silberta i po konsultacjach ze środowiskiem rodziców oraz właścicielami prywatnych podmiotów zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, w mieście utworzony zostanie żłobek publicznych. Ważnym elementem pakietu jest uchwała regulująca wysokość dofinansowania dla prywatnych podmiotów prowadzących żłobki i klubiki dziecięce w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. +

JBO 2019 uzgodnione

Spotkanie podsumowujące prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim na 2019 rok za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie procedury regulującej kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Efekt naszej pracy tj. "Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowych z budżetu obywatelskiego na 2019 rok" zostanie teraz przedłożony na kwietniowe Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta. Następnie po akceptacji kolegium, trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej. +

Nowe okręgi wyborcze przyjęte

Radni Rady Miejskiej przyjęli zmianę okręgów wyborczych. Końcem stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która między innymi znacząco zmieniła przepisy Kodeksu wyborczego. Po przyjęciu uchwały w Jaworznie będą funkcjonować cztery okręgi wyborcze.    +

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do śledzenia dzisiejszej relacji "na żywo" z wtorkowej – 27 marca br.- sesji Rady Miejskiej. Relacja dostępna jest zarówno w wersji TEKSTOWEJ, jak i w wersji VIDEO. +

Imprezy

Marzec w Muzeum

Wystawy, warsztaty oraz wykłady - to niektóre z propozycji, jakie dla jaworznian przygotowało Muzeum Miasta. Oto szczegółowy rozkład zajęć.+

Marzec w Bibliotece

Języki obce, klub filmowy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, a także wykłady i wystawy - to tylko niektóre z propozycji, jakie dla mieszkańców przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna. Obok prezentujemy szczegółowy program zajęć.+