Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Radni zdecydowali: Mamy Strategię Kultury

27 września 2013, 11:27

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o przyjęciu Strategii Rozwoju Kultury w Jaworznie na lata 2013 – 2020. Uchwalony dokument pozwoli precyzyjnie wyznaczyć kierunki rozwoju samorządowych instytucji kultury, a także Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz jednostek mu podległych.

Przyjęty dokument w sposób przejrzysty przedstawia obecną sytuację w mieście na polu szeroko rozumianej kultury, wskazuje jej mocne jak i słabe strony, zarysowuje także kierunki dalszego rozwoju. W przeciwieństwie do innych tego typu dokumentów nie jest dziełem opasłym, kilkusetstronicowym. Dzięki temu każdy z mieszkańców ma szansę na zapoznanie się z nim.

Prace nad ostatecznym kształtem strategii trwały kilkanaście miesięcy. Zaangażowane w to były różne grupy osób, m.in. dyrektorzy instytucji kultury, osoby wchodzące w skład powołanej Rady Kultury, radni rady miejskiej jak również szerokie grono pracowników Urzędu Miejskiego. Przez te kilka miesięcy „ścierały się” różne koncepcje i różne pomysły, było wiele dyskusji i pomysłów. Przyjęty przez radnych dokument jest wspólnym dziełem wszystkich zaangażowanych osób. 

- Strategia Rozwoju Kultury w sposób kompleksowy systematyzuje zagadnienia działalności kulturalnej pozostającej w gestii miasta. Co bardzo ważne, pracowało nad nią szerokie grono osób - podkreśla zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.