Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Rok kardynała Hlonda zainaugurowany

26 kwietnia 2013, 08:06

21 września br. przypada 65 rocznica śmierci Prymasa Polski, Kardynała Augusta Hlonda. Aby upamiętnić organizatora i pierwszego biskupa diecezji katowickiej, Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2013 rokiem Kardynała Augusta Hlonda.

W minioną niedzielę, 21 kwietnia uroczystą Eucharystią w Mysłowicach, zainaugurowano obchody Roku Hlonda. Po Mszy św. odbył się koncert Józefa Skrzeka, ilustrowany zdjęciami i myślami Kardynała Hlonda, które odczytał aktor Teatru Śląskiego Bernard Krawczyk.

W uroczystościach uczestniczyli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, Przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak, Prezydent Mysłowic Edward Lasok, radni na czele z Przewodniczącym Rady, liczne poczty sztandarowe i tłumy mieszkańców.

***

August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. w Brzęczkowicach (dzisiaj dzielnica Mysłowic). Uczył się w szkole salezjańskiej, skąd w wieku 12 lat został wysłany do Włoch na dalszą naukę. 13 października 1886 r. wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów, a 3 października 1887 r. złożył śluby zakonne. 23 września 1905 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne cztery lata pracował w domach salezjańskich w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu i Lwowie. W 1919 r. stanął na czele prowincji salezjańskiej niemiecko – austriacko – węgierskiej z siedzibą w Wiedniu. 7 lipca 1922 r. papież Pius XI mianował go administratorem apostolskim Górnego Śląska. 14 grudnia 1925 r. został pierwszym biskupem nowej diecezji katowickiej. Zaledwie pół roku później (24 czerwca 1926 r.) powołano go na arcybiskupstwo gnieźnieńsko – poznańskie, co wiązało się z objęciem godności prymasa Polski. 20 czerwca 1927 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Jako duszpasterz i administrator aktywnie działał na rzecz powołania Akcji Katolickiej oraz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zachowywał postawę apolityczną, sprzeciwiając się jednak wprowadzeniu na terenie Polski małżeństw cywilnych i rozwodów. W efekcie wprowadzono je dopiero po drugiej wojnie światowej.

W obliczu najazdu hitlerowskiego, opuścił teren Rzeczypospolitej razem rządem. Rozważano wówczas jego kandydaturę do objęcia najwyższych funkcji państwowych, ale prymas odmówił. Wyjechał do Watykanu, a następnie do Francji. 3 lutego 1944 r. został aresztowany przez gestapo. Internowano go w Paryżu, a później w klasztorach w Bar – le – Duc i Wiedenbrück. Po wyzwoleniu przez Amerykanów wyjechał do Rzymu, skąd 20 lipca 1945 r. wrócił do Poznania. 4 marca 1946 r. na jego prośbę papież Pius XII rozwiązał unię personalną metropolii poznańsko – gnieźnieńskiej i utworzył nową warszawsko – poznańską, oddając ją prymasowi. Kardynał zaangażował się wówczas w odbudowę z gruzów warszawskich kościołów. 8 września 1948 r. w Częstochowie dokonał aktu symbolicznego oddania narodu pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi.

Prymas polski August kardynał Hlond zmarł 22 października 1948 r. w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie. Został pochowany w podziemiach katedry Św. Jana w Warszawie, skąd później przeniesiono je do kaplicy św. Jana Chrzciciela w tej samej świątyni.

W 1936 r. ks. prymas odznaczony został Orderem Orła Białego. 21 września 1991 r. rozpoczął się jego proces kanonizacyjny.