Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Synergia w kulturze

18 czerwca 2020, 15:20

Synergia w kulturze

Synergia w kulturze

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący połączenia trzech jaworznickich instytucji kultury w jedną. W skład nowej jednostki wejdą "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury "Teatr Sztuk" oraz eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna. Poparcie radnych rozpoczyna proces, w wyniku którego pod koniec roku możliwe będzie uchwalenie "aktu o połączeniu instytucji kultury". Tym samym od 1 stycznia 2021 roku, z trzech instytucji możliwe będzie utworzenie nowej samorządowej artystycznej instytucji kultury.

Połączenie Archetti, eM Bandu i Teatru Sztuk to właściwie jedyna szansa, by ocalić to, co przez ostatnie lata wypracowały jaworznickie placówki. Konsolidacja ma pozwolić na to, by uniknąć znacznie bardziej drastycznych rozwiązań. Jako jedną z prawnie dopuszczalnych możliwości rozważano też likwidację niektórych instytucji kultury. Propozycja połączenia trzech jednostek w jeden organizm jest efektem analizy ich działalności merytorycznej, kosztów funkcjonowania oraz aspektów rozwojowych. W wyniku dyskusji i analiz podjęto próbę utrzymania i zachowania działalności tych jednostek, czego efektem jest propozycja połączenia ich w jedną instytucję.

- Rozpoczęliśmy przełomowy proces zmian w jaworznickiej kulturze. Naszym celem jest przeprowadzenie go przy społecznym przyzwoleniu oraz przy jak największym uczestnictwie mieszkańców w kształtowaniu nowego i nowoczesnego podmiotu. Powstająca jednostka ma - z zachowaniem efektu synergii - łączyć dotychczas działające osobno funkcje kulturalne i prowadzić do bardziej precyzyjnego planowania pracy jednej instytucji w ramach jednego budżetu. W jaworznickim ATElier Kultury chcemy zachować działalność dwóch unikatowych orkiestr, a także teatru oraz stale rozszerzać i uatrakcyjniać pakiet kulturalnej oferty dla mieszkańców. Wszystko to w nowym - bardzo biznesowym - modelu prowadzenia działalności, z wdrożeniem europejskich metod zarządzania projektami kulturalnymi, po to by efektywnie i harmonijne łączyć cele artystyczne i ekonomiczne - zaznacza Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Nad tym, jak będzie wyglądał proces zmian formalnych, pracuje specjalny zespół. W jego skład weszli m.in. dyrektorzy Archetti, eM Bandu oraz Teatru Sztuk, a także naczelnik oraz pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Proponowana nazwa dla nowej placówki to: ATElier Kultury. Pierwsze litery nowej nazwy pochodzą od dotychczasowych nazw łączonych właśnie instytucji: A - Archetti, T - Teatr Sztuk, E - eM Band.  Dotychczasowa działalność Archetti, eM Bandu i Teatru Sztuk ma zostać utrzymana również w warstwie nazewniczej jak i promocji marki jednostki.

Formalną siedzibą "ATElier Kultury" ma być adres budynku przy ul. Mickiewicza 2, gdzie obecnie mieści się Teatr Sztuk. Tam też prowadzona będzie dotychczasowa działalność Teatru, jak i innych form artystycznych. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu wchodzą w skład nowej jednostki z dniem powołania jej do życia. Zatem budynek w Jeleniu, w którym dotychczas siedzibę miała orkiestra "Archetti" nadal będzie miejscem działalności kulturalnej pod egidą nowej instytucji. W dalszej perspektywie rozważane są także możliwości bardziej optymalnego wykorzystania innych obiektów kulturalnych - jak sala widowiskowo-koncertowa w MDK zapewniająca rozwój zwłaszcza orkiestry eM Band, która to orkiestra wejdzie w skład nowej instytucji.