Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Szansa na dodatkowe środki

2 stycznia 2020, 09:04

Szansa na dodatkowe środki - fot. www.slaskie.pl

Szansa na dodatkowe środki - fot. www.slaskie.pl

Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy ponad 7 mln zł na dofinansowanie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Województwo zapewni dotacje w wysokości nawet do 80 proc. kosztów zgłoszonych do konkursu projektów.

W tym roku Jaworzno przeznacza 950 tys. zł dofinansowania dla lokalnych klubów sportowych. Jednak o wsparcie finansowe można wnioskować również w samorządzie Województwa Śląskiego.

Zadania publiczne Województwa Śląskiego będą realizowane w zakresie:

  • Upowszechniania kultury fizycznej - 5.450.000 złotych,
  • Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach oraz nad wodami - 1.000.000 złotych,
  • Wyłonienia bezpośredniego organizatora i wsparcia projektu na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej pod nazwą "Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych" - 700.000 złotych.

Termin na składanie wniosków upływa 10 stycznia br. (godz. 14.00). Termin na składanie wniosków upływa 10 stycznia br. (godz. 14.00). Urząd Miejski w Jaworznie w ramach bieżącej współpracy z klubami zapewnia pomoc przy uzupełnianiu i kompletowaniu wniosków. Zainteresowane stowarzyszenia i kluby prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Dwornickiego 5, tel. 32 61 81 755) oraz pracownicy Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5, tel. 32 61 81 780).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć klikając w poniższy link: