Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowa publikacja Muzeum Miasta

25 stycznia 2019, 08:25

Nowa publikacja Muzeum Miasta

Nowa publikacja Muzeum Miasta

Muzeum Miasta Jaworzna przedstawia najnowsze wydawnictwo książkowe Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943-1956, tom 3. Redaktorem naukowym tomu był Adrian Rams, opracowanie graficzne wykonał Sławomir Śląski. Książkę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna.

Monografia składa się z ośmiu recenzowanych artykułów naukowych, opartych na najnowszym stanie badań, rzucających światło na słabo bądź zupełnie nierozpoznane aspekty historii obozu:

  • Adrian Rams, Ucieczki więźniów obozu Neu-Dachs i pomoc dla więźniów ze strony lokalnej społeczności;
  • Kazimierz Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie obozów pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego;
  • Adam Dziurok, „Proszę o zwolnienie człowieka, ktury jest bezwiny”. Prośby mieszkańców województwa śląskiego o zwolnienie z Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1946);
  • Sebastian Rosenbaum, Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie w strukturach Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (od listopada 1945 roku);
  • Dariusz Węgrzyn, Trudna droga do domu. Centralny Obóz Pracy Jaworzno jako etap powrotu aresztowanych przez NKWD w 1945 roku i deportowanych do ZSRS mieszkańców województwa śląskiego;
  • Ewa Michna, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci;
  • Bogusław Kopka, Obóz jaworznicki w latach 50. XX wieku;
  • Adrian Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956 jako miejsce pamięci.

Książka została wydana w 2018 roku w ramach zadania pt. Organizacja obchodów 75. rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci. Oprócz wydania monografii zadanie obejmowało organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej i wykonanie stałej wystawy plenerowej na terenie byłego obozu.
 

Obrazek