Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

"Patroni naszych ulic" - konkurs

22 maja 2018, 13:40

Patroni naszych ulic - konkurs

"Patroni naszych ulic" - konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. "Patroni naszych ulic". Inicjatywa związana jest z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Jaworzna do podjęcia prób własnej twórczości literackiej, a także popularyzacja  wiedzy o dziejach naszego miasta poprzez przybliżenie sylwetek osób, które upamiętnione zostały w nazwach poszczególnych miejsc.

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy literackiej dotyczącej patrona ulicy, placu, skweru czy ronda znajdującego się w naszym mieście. Zachęcamy do skorzystania z wielu wydawnictw i publikacji, dostępnych w Dziale Informacji Regionalnej oraz Czytelni Naukowej, które mogą okazać się pomocne w napisaniu pracy konkursowej.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie karty zgłoszeniowej.