Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konferencja o dziedzictwie w Muzeum Miasta

29 listopada 2017, 14:01

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do udziału w III ogólnopolskiej konferencji naukowej Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu.

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do udziału w III ogólnopolskiej konferencji naukowej "Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu".

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do udziału w III ogólnopolskiej konferencji naukowej "Jaworzno interdyscyplinarnie. Dziedzictwo miasta i regionu". Konferencja odbędzie się w czwartek, 7 grudnia 2017 roku w godzinach: 9.30-15.30 w siedzibie Muzeum przy ul. Pocztowej 5. Wstęp bezpłatny.

Celem konferencji jest ukazanie dziedzictwa kulturowego oraz odrębności rozwoju historycznego Jaworzna i pobliskich terenów określanych mianem pogranicza śląsko-małopolskiego, które przez wieki rozwijały się na styku różnych kultur i organizmów państwowych. Poruszona tematyka będzie oscylować wokół zagadnień materialnego, niematerialnego i naturalnego dziedzictwa miasta i regionu, ochrony dziedzictwa oraz edukacji regionalnej. Szczegółowe informacje znajdują się wz załączonym planie konferencji.

Obrazek
Obrazek