Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Koncert inaugurujący projekt "Bądź na plus 60"

18 maja 2017, 10:40

W minioną środę, 17 maja w C.K. "Teatr Sztuk" odbył się koncert muzyki poważnej "Od impresjonizmu do ... tanga" - duetu CLASSICPAIR. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Jaworznie przez Stowarzyszenie "Nasza Przystań" które zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.

Koncertu muzycznego duetu wraz z mieszkańcami Jaworzna wysłuchała zastępca prezydenta Monika Bryl. Duet CLASSICPAIR to - jak czytamy na ich stronie internetowej - Agata Hańko (fortepian) i Jakub Jarosz (saksofon), dla których muzyka jest nie tylko pasją, ale także przyjaciółką, która towarzyszy im na drodze do doskonałości.

Stowarzyszenie "Nasza Przystań" przygotowało też inne atrakcje, które wchodzą w skład rządowego programu, m.in. zajęcia artystyczno-ceramiczne, treningi pamięci, zajęcia malarskie, warsztaty fotograficzne i pokazy Flamenco.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł możliwe będzie przygotowanie oferty edukacyjno - kulturalnej dla jaworznickich seniorów, która ma szansę przyczynić się do wzrostu ich aktywności społecznej i kulturalnej.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem "Nasza Przystań" - tel/fax: 32 616 59 73, e-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

***

W ramach zadania "Bądź na plus 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów" przewidziano organizację wyjazdów do teatru, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, licznych koncertów, zajęć artystyczno - manualnych (ceramika, malarstwo, rzemiosło artystyczne, fotografia), zajęć ruchowych oraz zajęć terapeutycznych w zakresie sprawności psychofizycznej i intelektualnej, a także prozdrowotnej. Oferta skierowana jest do 400 osób, w tym do 50 osób z niepełnosprawnością.

Projekt przewiduje również utworzenie Jaworznickiego Obserwatorium Międzypokoleniowego przy Muzeum Miasta Jaworzna, którego celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy i kompetencji między pokoleniami. Ponadto podsumowaniem wszystkich wydarzeń zorganizowanych w ramach programu będzie Tydzień Seniora, na którym zostaną zaprezentowane prace wykonane przez uczestników.

Zdjęcia dzięki uprzejmości A.Tury

ObrazekObrazekObrazekObrazek