Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Byczyna na kartach historii

6 kwietnia 2017, 12:50

Wystawa Byczyna - karty z historii

Wystawa "Byczyna - karty z historii"

W środę, 5 kwietnia w Muzeum Miasta Jaworzna, odbył się wernisaż wystawy "Byczyna - karty z historii". Jaworznianie mogą oglądać ekspozycję do 31 maja br. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Jaworzna koło Byczyna.

Wystawa porusza wybrane zagadnienia z historii Byczyny, począwszy od pierwszej wzmianki źródłowej o osadzie z 1229 r., tym samym jest dzielnicą miasta o najdłuższej historii. Na ekspozycji można zapoznać się z początkami osady, wpływem położenia geograficznego na układ urbanistyczny osady, własnością ziemi i organizacją terytorialną.

Ponadto przedstawiona jest historia parafii, edukacji szkolnej, II wojny światowej i okresu powojennego. Szczególnie interesujący element wystawy stanowi makieta Byczyny wykonana na podstawie mapy katastralnej z 1848 r. Wystawa jest bogato ilustrowana zdjęciami zamieszczonymi w dwóch tomach albumu Byczyna na starej fotografii.

Zdjęcia dzięki uprzejmości A.Tury

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek