Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworzno w programie "Segreguję - nie widzę przeszkód"

6 grudnia 2016, 15:00

Od 3 grudnia, tj. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ENERIS Surowce S.A. w ramach programu "Segreguję - nie widzę przeszkód” udostępnia naklejki do oznakowania pojemników na odpady w alfabecie Braille’a. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie znosząca bariery w sortowaniu odpadów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Jaworzno jest pierwszym miastem w Polsce i Europie z segregacją śmieci dla niewidomych.

Od potrzeby do rozwiązania

Według danych GUS w Polsce mieszka ponad 1,8 mln osób niewidomych lub słabowidzących, co stanowi prawie 5% polskiego społeczeństwa. Osoby te konsekwentnie walczą o to, by bariery, które ograniczają ich w codziennym życiu, m.in. w komunikacji czy dostępie do usług, były znoszone. To właśnie środowisko osób niewidomych zasygnalizowało ENERIS Surowce potrzebę zniesienia ograniczeń istniejących w obszarze ochrony środowiska.

Jest coraz więcej udogodnień i ułatwień dla niewidomych, ale niestety nie we wszystkich obszarach. Pojemniki na szkło, plastiki, papier różnią się od siebie kolorami, a czasami tylko naklejkami z napisami, a tego osoby niewidome, takie jak ja, nie są w stanie odróżnić. A szkoda, bo niewidomi, tak jak każdy, produkują odpady i żyją samodzielnie, powinni więc mieć możliwość odpowiedzialnego postępowania z odpadami i sortowania ich. Każdy, niezależnie od swojej sprawności powinien mieć możliwość zachowywać się w porządku wobec środowiska - powiedział Wojciech Maj, niewidomy, współtwórca projektu, "Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA”.

Firma ENERIS Surowce, jako pierwsza w branży komunalnej, opracowała specjalne naklejki zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest kierowany, w tym m.in. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz ze specjalistami z "Niewidzialnej Wystawy". Efektem wspólnej pracy są pierwsze w  Polsce naklejki na pojemniki na różne rodzaje odpadów: bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane. Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana w alfabecie Braille’a i w wersji kontrastowej. Pierwszym miastem, w którym wdrożony został projekt jest Jaworzno.

Cieszymy się, że to właśnie w Jaworznie zainaugurowana została akcja "Segreguję, nie widzę przeszkód". Miasto wspiera osoby niepełnosprawne, dostosowując przestrzeń publiczną do użytkowania dla wszystkich mieszkańców. Coraz więcej obiektów użyteczności publicznej jest unowocześnianych też pod takim kątem. W latach 70, 80, a nawet 90 nie myślano o udogodnieniu życia osobom niepełnosprawnym, teraz te błędy są naprawiane. Są jednak obszary, które należy cały czas wzmacniać, a wręcz myśleć o nowych. Za takie usprawnienie codziennego życia osób niewidomych i niedowidzących uważam popularyzowanie alfabetu  Braille’a i stosowania wersji kontrastowej - tym razem na naklejkach, które zostaną umieszczone na pojemnikach do segregacji odpadów. Dobrze, że nasi mieszkańcy będą mieli możliwość samodzielnego dbania o ekologię - mówi zastępca prezydenta miasta Tadeusz Kaczmarek.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście realizowane są w wielu obszarach, czego przykładem jest również nasze dzisiejsze spotkanie. Miasto, podległe mu jednostki, instytucje kultury i organizacje pozarządowe wspierają środowiska osób niepełnosprawnych. Są to środowiska z różną niepełnosprawnością: intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością psychiczną, dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością wynikającą z chorób somatycznych. Staramy się zabezpieczyć, w miarę możliwości, każdy z wymienionych wyżej obszarów. Wspieramy ze środków budżetowych miasta realizacje wielu programów ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym, pozwalając im się aktywizować społecznie, a przez to w pełni uczestniczyć w życiu lokalnego środowiska - podkreśla współprowadząca konferencję Maria Materla - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radna Sejmiku Wojewódzkiego.

Samodzielność osób niepełnosprawnych

Od 5 lat pracuję z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w znacznym stopniu. Są zrehabilitowane, otwarte, niezależne... Pragną czerpać z życia pełnymi garściami i brać czynny udział w życiu społecznym. Ochrona środowiska i segregacja odpadów stanowią tego element. Każde rozwiązanie porządkujące tę kwestię jest niesamowicie istotne, wspaniały jest fakt, że problem został dostrzeżony i przekuty w praktyczne rozwiązanie. Dbanie o środowisko jest wspólnym obowiązkiem i firmy zajmujące się tym tematem powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować bariery. Jak widać nadchodzą pozytywne zmiany! - powiedziała Małgorzata Szumowska, Dyrektor "Niewidzialnej wystawy".

Osoby indywidualne z Jaworzna zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem naklejki na pojemniki, mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl, bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Informacja o Programie "Segreguję - nie widzę przeszkód" dostępna jest również na stronie grupa-eneris.pl/naklejki/

Mam nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainicjują proces usuwania barier w segregowaniu odpadów i otworzą oczy na potrzeby osób z niepełnosprawnością w całej branży gospodarki komunalnej. Wierzymy, że nasze działania mogą być pozytywnym impulsem także dla innych firm. Nie boimy się być pionierami zmiany. Dlatego nie poprzestajemy tylko na naklejkach, ale analizujemy także inne obszary naszego biznesu szukając możliwości budowania kolejnych udogodnień - powiedziała Magdalena Markiewicz, członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Firma ENERIS już zapowiedziała, że do końca pierwszego kwartału 2017 roku przeszkoli z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością wszystkich swoich pracowników biur obsługi klienta, w MPO w Jaworznie.  Co więcej, do końca 2017 wszyscy kierowcy i ładowacze śmieciarek odbierających odpady od mieszkańców kraju (blisko 600 osób), przejdą takie szkolenie. Już dziś firma stworzyła stronę internetową posiadającą ułatwienia dla osób słabowidzących w postaci wersji kontrastowej serwisu.

Bardzo ważny jest dla nas fakt, że Program "Segreguję - nie widzę przeszkód" wypłynął od naszych klientów a jego idea wprost realizuje naszą misję, którą jest ochrona środowiska. Tak definiujemy odpowiedzialność biznesu: jako łączenie celów biznesowych, potrzeb społecznych i wymagań prośrodowiskowych - podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji i pomysłodawczyni Programu.

Patronami programu "Segreguję - nie widzę przeszkód" są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach "Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA" oraz "Niewidzialna Wystawa". Patronami medialnymi są Integracja, wydawnictwo ABRYS, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.


 
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek