Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

17 października 2012, 09:38

Jaworzno w średniowieczu i nowożytności, Jaworzno w XIX – XX wieku oraz Muzealnictwo i zabytkoznawstwo to główne tematy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która w tym tygodniu odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna.

Tematyka zogniskowana wokół Jaworzna będzie przedmiotem dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Wieloaspektowość ujęć, zapewniona przez udział reprezentantów nauk humanistycznych i przyrodniczych, wskaże nowe problemy i metody badawcze dla dziejów naszego miasta.

- Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach oraz dyskusji. Jestem przekonany, że historia Jaworzna jest godnym uwagi tematem do badań - mówi Przemysław Dudzik, dyrektor jaworznickiego muzeum. - Organizowana przez nas konferencja będzie wspaniałą okazją do spotkania oraz wymiany myśli na tematy dotyczące Naszego miasta.

Konferencja zatytułowana "Jaworzno interdyscyplinarnie" odbędzie się w piątek - 19 października - w Muzeum Miasta Jaworzna, w godzinach od 9.00 do 17.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.