Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Był sobie czas...

22 kwietnia 2015, 10:39

Tematem tegorocznej - XVII - edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego będzie czas - jedna z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas świata. W ramach tego wydarzenia organizatorzy zapraszają do bezpłatnego zwiedzania intrygujących i często niedostępnych zabytków Małopolski. Do podróży do miejsc nieznanych, urzekających, do obejrzenia zabytków cennych ze względu na architekturę, otoczonych parkami i ogrodami, kryjących fascynujące historie.

- Czas jest doświadczeniem powszechnym, łączy się z pojmowaniem świata przez daną epokę, świadomością ludzi, rytmem życia, obrzędami, a także architekturą, stąd wielość kategorii jego postrzegania, rozmaite metody jego mierzenia. Podczas Dni Dziedzictwa będzie nas również interesował, jak zawsze, czas historyczny zatrzymany w pokazywanych przez nas zabytkach. W ciekawy sposób opowiedzą o nim przewodnicy – pasjonaci i eksperci - wyjaśniają organizatorzy wydarzenia. - Zastanowimy się nad różnymi rodzajami czasu: słonecznym, astronomicznym, kalendarzowym, mierzonymi za pomocą gnomonów, zegarów, kalendarzy. Przyjrzymy się rytmom przyrody, ludowemu kalendarzowi obrzędowemu i, mamy nadzieję, nie będzie to czas stracony.

W 2015 roku w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego podczas dwóch weekendów (16–17 maja, 23–24 maja) zaprezentujemy 10 zabytków, zlokalizowanych na 4 trasach zwiedzania: dwóch krakowskich (obydwa weekendy), zachodniej (16–17 maja) i północnej (23–24 maja). W programie imprezy znalazło się również wiele warsztatów, plenerów i pokazów, które przyczynią się do lepszego poznania prezentowanych miejsc. Część z nich przygotowywana jest z myślą o najmłodszych. Zwiedzanie tegorocznych zabytków uatrakcyjnią też miniwystawy, spotkania, koncerty, spacery oraz wycieczki tematyczne. Nie zabraknie także okazji do spróbowania lokalnych przysmaków.

Już po raz czwarty wydarzeniu będzie towarzyszyć bezpłatna publikacja autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, dziennikarki i reportażystki. Książkę będzie można otrzymać wraz z pamiątkową pieczątką w punktach informacyjnych przy wszystkich obiektach tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tam też będą oczekiwać nasi wolontariusze – ubrani w niebieskie koszulki Małopolskiego Instytutu Kultury – którzy zadbają o komfort zwiedzających.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. A szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.dnidziedzictwa.pl.