Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Uczniowie powalczą o Złote Pióro

18 lutego 2015, 13:51

Szczególnie uzdolnieni literacko uczniowie mają w tym roku kolejną szansę na otrzymanie od Prezydenta Miasta złotych, srebrnych i brązowych piór. Będą one nagrodami w rozpoczętej właśnie XIX edycji ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu literackiego o "Złote Pióro Prezydenta Jaworzna".

Głównym celem rywalizacji jest rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej młodych ludzi, poprzez zachęcenie ich do podejmowania samodzielnych prób literackich. Zadaniem konkursu, który na stałe wpisał się w tradycję literackich wydarzeń w bibliotece, jest również wspieranie młodych talentów i podkreślenie wartości, jaką jest sprawne posługiwanie się językiem.

Termin składania prac upływa 31 marca 2015 r. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w książce "Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna: laureaci”. Za najlepsze teksty przyznawane są prestiżowe nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna - patrona konkursu.

Regulamin konkursu dostępny jest w szkołach i wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl.

Tegoroczna gala finałowa zaplanowana jest w czerwcu bieżącego roku, podczas obchodów Dni Jaworzna.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.

Obrazek