Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3

Szanowni uczniowie oraz Rodzice zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie: JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3.

W ramach projektu powstaną dwie Akademie. Każda z tych akademii ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu maturalnego.

Akademia Kompetencji i Umiejętności
    • adresowana do uczniów klas 1, 2, 3 ze średnią poniżej 3,5
    • udział w akademii ma na celu:
        ◦ wyrównanie braków w wiedzy i kompetencji
        ◦ kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie: matematyki, fizyki, chemii, biologii
    • zajęcia prowadzone:
        ◦ w małych (8 osobowych) grupach;
        ◦ w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
        ◦ z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne)
    • zajęcia prowadzone przez przeszkolonych w projekcie nauczycieli

Akademia Eksperymentu  
    • adresowana do uczniów klas 1, 2, 3  ze średnią powyżej 4,0
    • udział w akademii ma na celu:
        ◦ kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy z matematyki, biologii, fizyki, chemii
        ◦ kształtowanie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej
    • zajęcia prowadzone w oparciu o metodę eksperymentu,
    • zajęcia prowadzone zgodnie z opracowanym scenariuszem projektu w formie WebQestów,
    • zajęcia prowadzone:
        ◦ w małych (5 osobowych) grupach;
        ◦ w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
        ◦ z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne)
    • zajęcia prowadzone przez przeszkolonych w projekcie nauczycieli.

Wszystkie informacje dotyczące projektu "JAK ?- Jaworznicka Akademia Kreatywności 3" dostępne w załącznikach poniżej.