Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Obrazek

Projekt pn. "Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej" podlega dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, samozatrudnienie oraz wzrost przedsiębiorczości, poprzez założenie przez 15 osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo (w tym minimum 9 kobiet) działalności gospodarczej oraz ich utrzymanie przez minimum 12 miesięcy. Oferta skierowana jest do mieszkańców miasta Jaworzna w wieku powyżej 30-tego roku życia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, to są: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne czy osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnicy mogą ubiegać się o udzielanie wsparcia doradczo-szkoleniowego, bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Wartość dofinansowania: 1 039 267,74 zł
Okres realizacji projektu: od 1 marca 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.