Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 28 marca 2018

Aktualności

Jaworzno Przyjazne Seniorom każdego dnia

Prezydent Paweł Silbert przy udziale Rady Seniorów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi, zainaugurował nowy program "Jaworzno Przyjazne Seniorom" - adresowany do jaworznickich seniorów. Celem nowej wyjątkowej oferty jest poprawa jakości życia najstarszych mieszkańców naszego miasta. Poprzez działania na rzecz ochrony zdrowia, zwiększania bezpieczeństwa i zachęcania do aktywności chcemy otoczyć specjalną opieką jaworznickich seniorów. +

Wiosenna akcja szczepienia lisów

W środę - 4 kwietnia - rozpocznie się akcja wykładania z samolotów szczepionek dla lisów. W ciągu dziesięciu dni trwania akcji - do 13 kwietnia - na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych ponad 200 tys. dawek lekarstwa. +

Ograniczenie handlu w niedzielę i święta

1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa ograniczająca handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Co do zasady, przepisy prawa zakazują prowadzenia w placówkach handlowych handlu i czynności z nim związanych w niedziele i święta. Zakaz obowiązuje w placówkach handlowych, przez które należy rozumieć wszystkie obiekty, w których prowadzony jest handel oraz wykonywane są czynności związane z handlem, a zatem: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe oraz biura zbytu. +

Jaworznianie bez dodatkowych opłat za podłączenie

Wobec krążących informacji i opinii w sprawie pobierania przez gminy dodatkowych należności za przyłączenie mieszkańców do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Prokuratura Krajowa jednoznacznie stwierdza nieważność wszelkich uchwał wprowadzających obowiązek ponoszenia tego typu opłaty. Tym samym Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. jeszcze raz informują, iż w naszym mieście ww. opłaty nigdy nie były pobierane. +

Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo

Inwestujesz w rozwój swoich pracowników? Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje jako właściciel firmy? Chcesz mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze? Skorzystaj z dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników. +

Imprezy

Marzec w Muzeum

Wystawy, warsztaty oraz wykłady - to niektóre z propozycji, jakie dla jaworznian przygotowało Muzeum Miasta. Oto szczegółowy rozkład zajęć.+

Marzec w Bibliotece

Języki obce, klub filmowy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, a także wykłady i wystawy - to tylko niektóre z propozycji, jakie dla mieszkańców przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna. Obok prezentujemy szczegółowy program zajęć.+