Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 12 marca 2018

Aktualności

300 zł dopłaty na dziecko w żłobkach i klubikach

Prezydent Paweł Silbert po konsultacjach ze środowiskiem rodziców oraz właścicielami prywatnych podmiotów zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, podjął decyzję o skierowaniu pakietu uchwał „żłobkowych” na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym tworzącej miejski żłobek. Ważnym elementem pakietu jest propozycja uchwały regulującej wysokość dofinansowania dla podmiotów prowadzących żłobki i klubiki dziecięce w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. +

Prezentacja modeli JBO 2019

We wtorek, 13 marca br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbędzie się "Prezentacja modeli JBO 2019". Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu.   +

Powszechna akcja deratyzacji

Już od dzisiaj na terenie Jaworzna prowadzana jest kolejna, powszechna akcja odszczurzania. Polega ona na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom, w szczególności na terenach: zabudowy wielorodzinnej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, zakładów produkcji żywności oraz miejscach zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów. +

Imprezy

Marzec w Muzeum

Wystawy, warsztaty oraz wykłady - to niektóre z propozycji, jakie dla jaworznian przygotowało Muzeum Miasta. Oto szczegółowy rozkład zajęć.+

Marzec w Bibliotece

Języki obce, klub filmowy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, a także wykłady i wystawy - to tylko niektóre z propozycji, jakie dla mieszkańców przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna. Obok prezentujemy szczegółowy program zajęć.+