Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Targi Pracy - Jesień 2013

12 września 2013, 09:00

W najbliższy wtorek - 17 września - w godz. od 9.00 do 13.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS odbędą się integracyjne Targi Pracy. Będą one okazją dla pracodawców do zaprezentowania swojej oferty i bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy, dla ośrodków szkoleniowych do przedstawienia ofert kursów i przekwalifikowań zawodowych, ale przede wszystkim dla osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia.

W czasie Targów Pracy uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertami pracy z terenu Jaworzna i miast ościennych, ofertami szkoleń zawodowych oraz projektów w zakresie aktywizacji zawodowej, a także zdobędą informacje dla osób zagrożonych utratą pracy. Zainteresowani będą mieli możliwość skorzystania z usługi doradcy zawodowego oraz bezpłatnego wykonania testu z zakresu preferencji i zainteresowań zawodowych, czy też predyspozycji przedsiębiorczych.

Na Targi zapraszają Prezydent Miasta Jaworzna i Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, przy ul. Północnej 9b, tel. 32 6181 918; e-mail: urzad@pup-jaworzno.pl.