Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Otwórz firmę z PUP Jaworzno

11 września 2013, 07:51

Bezrobotni mieszkańcy Jaworzna zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy mają możliwość wzięcia udziału w projekcie pod nazwą "Kierunek Przedsiębiorczość", którego celem jest przygotowanie ich do otwarcia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt obejmie 1550 bezrobotnych z całego województwa śląskiego, w tym 29 z Jaworzna. Zgłoszenia można składać od 9 do 26 września.

Osoby bezrobotne będą mogły poznać zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w następujących dziedzinach: Indywidualnego Planu Działania, szkolenia z przedsiębiorczości, doradztwa w zakresie prowadzenia własnej firmy, czy też ubiegania się o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy - www.pup-jaworzno.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 18 i 119) oraz złożyć go w siedzibie PUP - w kancelarii (pokój nr 18) w terminie od 9 do 26 września 2013r.

Więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia można uzyskać na www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl oraz pod numerem telefonu: 32 / 61 81 919.

Cały program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o łącznej sumie 39,5 mln złotych, z czego wartość projektu przypadająca na Urząd Pracy w Jaworznie będzie wynosić nieco ponad 700 tys. złotych na okres od 01.06.2013r. do 31.05.2015r.